Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Туристтик кызматтарКыргызстан боюнча жек жана топтук турлар

Улуттук парктар:
-  «Ала-Арча» улуттук паркы
- «Чон-Кемин» улуттук паркы
-  «Беш-Таш» улуттук паркы

Көл:
-  «Ысык-Көл» көлү
- «Туздуу көл», «Кара-Коо» к., Ысык-Көл

- «Сары-Челек» көл
-  «Сон-Көл»көл

Капчыгай:
- «Григорьев» качыгайы
- «Семенов» качыгайы

-  «Барскоон» качыгайы

-  «Чон-Кызыл-Суу» качыгайы

-  «Жууку» качыгайы


- «Алтын-Арашан» качыгайы

-  «Тамга» качыгайы

-  «Жеты-Өүз» качыгайы
-  «Жомок» качыгайы

- «Сары-Күнгөй» качыгайы

-  «Афлатун» качыгайы

 Тарыхый  мурас жайлары:
- «Таш-Рабат» кербен сарайы
-  «Бурана»
- Таш балбалдары (байыркы аскадагы жазуулар) Өрнөк
-  «Таш-суу», «Ысык-суу» минералдык булактары
- Манжал-Ата» ыйык жери
- «Кен-Кол» эстелиги (б.к ч 1 жыл.). 
-  «Беш-Таш», «Кен-Кол», «Ур-Марал», «Кумуштак», «Кара-Коюн» өзөндөрү
- «Манас» тоосу
-  «Сулайман-Тоо» тоосу
-  «Асаф ибн Бурхия» мавзелейи
-  «Араван» зоокасы
-  «Чыйырчык уясы »үӊкүрү
-  «Сүйүү жаӊырыгы» үӊкүрү
-  «Тахти–Сулайман» мечт=ити

Бишкек жана Ош шаарлары боюнча сити турлар