Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44Байланышуу маалыматыДипмиссиялардын иштери боюнча бөлүм

Т:.66-55-44 доб. 120

Чет мамлекеттердеги мекемелер менен иштөө бөлүмү
Т.:66-55-44 доб. 130

Инвестиция тартуу боюнча бөлүм
Т:.66-55-44 доб. 140

Юридикалык бөлүм
отдел
Т.:66-55-44 доб. 150

Бухгалтерия
Т.:66-55-44 доб. 160

Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү
Т.:66-55-44 доб. 170

Жалпы  бөлүм 

Т.:66-55-44 доб. 18