Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Котормолорду жана кол коюуларды күбөлөндүрүүСтоимость услуги:

Перевод один документ – 70 KGZ

Подлинность подписи – 500 KGZ