Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Котормолорду жана кол коюуларды күбөлөндүрүүКызмат көрстүүнүн баасы: 

Бир документти которуу – 70 KGZ

Коюлган колдун аныктыгын күбөлөндүрүү  – 500 KGZ