Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Жарандардын паспорт столдо каттоосуКеректүү документтердин тизмеси:

- Колдонулуп жаткан чет өлкөлүк паспорттун колдонуучу мөөнөтү 6 айдан кем эмес  болуп, келүү жөнүндөгү визасы жана штампы үчүн таза барагы болуусу керек.

- Арыз берүүчүнүн аты-жөнү көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу мекемелер тарабынан берилген жарактуу энчилүү чакыруусу, анын чет өлкөлүк паспортунун номери, баруунун максаты, КРдагы жашоо мөөнөтү жана дареги.

- Катоо жөнүндүгү арызы бланкта түзүлөт, ушуну менен бирге чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын жашаган жерин көрсөткөн турак жайдын ээсинин макулдугу көрсөтүлөт.(Үлгү)  

 Жол-жоболоонун мөөнөтү:

Жөнөкөй каттоонун жол-жоболоо мөөнөтү – 3 толук жумуш күн.

Тез каттоонун жол-жоболоо мөөнөтү – 1 толук жумуш күн.

Кызматтын көрсөтүүнүн баасы:

Жөнөкөй каттоо  - 500 KGZ

Тез каттоо – 900 KGZ