Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44БайланышГПДС "Кыргыздипсервис" МИД КР
720000, ул. Тоголок Молдо, 10 А
Тел.: +996 (312) 66-55-44
Факс: +996 (312) 66-556-64
E-mail: dipserviskg@mail.ru

Ф.И.О*

Номер телефона

Текст*

Защитная картинка*
Загрузите картинку