Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Техникалык карооКыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2013-жылдын 3-майындагы «Транспорттук каржаттарды техникалык кароодон өткөрүү тартиби жөнүндө» № 239№ 239  йбекитилген  жобосуна ылайык транспорт каражаттарын техникалык каароодон өткөрүү Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуунун негизи жөнүндө» Мыйзамына ылайык аккредитештирилген диагностикалык борборлордо өткөрүлөт. Техникалык кароодон өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын «Жер үстүндөгү транспорт каражаттарынын коопсуздугу боюнча Кыргыз Республикасынын техникалык регламент » Мыйзамы менен белгиленген транспорт каражаттарынын параметри текшерилет. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн автоунаа каражаттарын техникалык кароодон өткөрүү «Кыргыздипсервис» МИ аркылуу ишке ашат.