Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Документтерди кароо мөөнөтүӨкмөттүн 2011-жылдын 18-апрелиндеги №162 «Кыргыз Республикасында аккредиттендирилген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, эл аралык уюмдардын жана алардын кызматкерлеринин автотранспорторун катто тартиби жөнүндө» Жобого ылайык жана Мекеме "Кыргыздипсервис" МИге автотранспорт каражаттарды каттоо жана тийиштүү дипломатиялык каттоо номер белгилерин алуу тууралуу нота же өтүнүч катын жиберет.

"Кыргыздипсервис" МИ КР ТИМ МПДга үч жумуш күн ичинде жиберет.

«Кыргыздипсервис» МИнин каты жана тийиштүү документтердин көчүрмөлөрү келип түшкөн күндөн тартып беш жумуш күн ичинде " МИ КР ТИМ МПД дипломатиялык каттоо номерлерин берүү укугун  аныктайт.    

Талаш-тартыш болгон учурда өтүнмөнүн кароо мөөнөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык келишимдерге ылайык тийиштүү экспертиза жүргүзүү зарылчылыгына байланыштуу он жумушчу күнгө чейин узартылышы мүмкүн.

«Кыргыздипсервис» МИ документтерди кароо жана автотранспорт каражаттарга дипломатиялык каттоо номер белгилерин берүү, ошондой эле айдоочулук күбөлүк берүүнү  30 күн ичинде жүргүзөт.