Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Каттоо (кайра каттоо), автоунааларды каттооАвтоунаа каржаттарын эсеп-катоого коюу

Кызматтык автоунаа каражаттарды эсеп-каттоого коюу үчүн керектүү документтер:

 

1) автоунаа каражаттарынын түрүн көрсөтүү менен дипломатиялык каттоо номерин берүү тууралуу кайрылуу менен нота же өтүнмө кат:

 • Өкүлчүлүктүн же Мекеменин башчысынын кызматтык автоунаа каражаты;
 • Өкүлчүлүктүн же Мекеменин кызматтык автоунаа каражаты;

2) автоунаа каражатына Өкүлчүлүктүн же Мекеменин менчик укугун тастыктаган документтин түп нускасы (техникалык паспорт же автоунаа каражатынын тастыктамасы):

 • Кыргыз Республикасынын аймагындагы автосалондордон сатып алган же чет өлкөлөрдөн алынып келген учурда – чыгарган мекеме, соода мекемелери, ишкер тарабынан берилген тастыктаманын жана эсеп-маалымдамасынын түп нускасы, же башка унаа каражаттарынын менчик укугун тастыктаган башка документтер, бажы күбөлүгү жана жүк бажы декларациясы;
 • жеке адамдан сатып алган учурда –техникалык паспортун көчүрмөсү, мурунку ээсинин паспортунун көчүрмөсү, сатып алуу-сатуу келишими, мамлекеттик каттоо номери , алуучунун балансына автомобилди кабыл алгандыгы тууралуу буйрук;
 • мекемеден автомобилди сатып алган учурда - техникалык паспортун көчүрмөсү, мамлекеттик каттоо номери, автомобилдин өткөрүп берүү-алуу актысы, сатып алуу-сатуу келишими, кириш ордеринин дүмүрчөгү, алуучунун балансына автомобилди кабыл алгандыгы тууралуу буйрук.

       

Жеке автоунаа каражаттарды эсеп-каттоого коюу үчүн керектүү документтер:

 Өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин жеке автоунаа каражаттарына төмөнкүдөй документтер берилет:

 • Аты-жөнү жана ээлеген кызматын көрсөтүү менен дипломатиялык каттоо номерлерин берүү тууралуу кайрылуу менен өтүнмө кат же нота;

 

 

2) кызматкердин же анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн автоунаасына менчик укугун тастыктаган документтердин түп нускасы же көчүрмөсү:

 

 • Кыргыз Республикасынын аймагындагы автосалондордон сатып алган же чет өлкөлөрдөн алынып келген учурда – чыгарган мекеме, соода мекемелер, ишкер тарабынан берилген тастыктаманын жана эсеп-маалымдамасынын түп нускасы, же башка унаа каражаттарынын менчик укугун тастыктаган башка документтер, бажы күбөлүгү жана жүк бажы декларациясы;

 

 • жеке тараптан сатып алган учурда –техникалык паспортун көчүрмөсү, мурунку ээсинин паспортунун көчүрмөсү, номер белгилеринин мамлекеттик катоосу;

 

 • мекемеден автомобилди сатып алган учурда - сатып алуу-сатуу келишими, техникалык паспортун көчүрмөсү, номер белгилеринин мамлекеттик каттоосу,  кириш ордеринин дүмүрчөгү.

 

 3) КР ТИМ тарабынан берилген паспоттун көчүрмөсү жана аккредитациялык карточкасы

 • Дипломатиялык номерлерди колдонуу мөөнөтүн узартуу:

Жек автоунаа каражаттарын катоо-эсепке коюу үчүн керектүү документтер:1) Кызматтык автоунаа каражаттардын дипломатиялык катоо номерин колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн «Кыргыздипсервис» МИге төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

1) Өкүлчүлүктүн же Мекеменин өтүнмө каты же нотасы

2) автомашинан техникалык паспортнун жана талонун түп нускасы же көчүрмөсү

3) унаа каражатынын паспорту

4) дипломатиялык катоо номери  

 

2) Өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлеринин жеке автоунаа каражаттарынын дипломатиялык катоо номерин колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн «Кыргыздипсервис» МИге төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

 

1) Өкүлчүлүктүн же Мекеменин өтүнмө каты же нотасы;

2) Өкүлчүлүктүн же Мекеменин кызматкерине  КР ТИМ тарабынан берилген узартылган аккредитациялык карточканын көчүрмөсү;

3) автомашинанын техникалык паспорттунун түп нускасы же көчүрмөсү;

4) паспортун көчүрмөсү;

 5) дипломатиялык катоо номери  

 

Автоунаа каражаттарын катоо-эсептен чыгаруу

Автоунаа каражаттарын катоо-эсептен чыгаруу үчүн керектүү документтер:

Жеке адамга, мекемелерге сатуу, өткөрүп берүү, белекке берүү, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу учурунда жана Өкүлчүлүктүн же Мекеменин кызматтык автоунаа каражаттарынын учурдагы жараксыздыгындагы жагдайларда «Кыргыздипсервис» МИге төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

 

1)  автоунаа каражаттын каттоо эсептен чыгаруунун себебин көрсөтүү менен Өкүлчүлүктүн же Мекеменин өтүнмө каты же нотасы;

2) автоунаа каражатынын техникалык паспорту;

3) автоунаа каражатынын техникалык талону;

4) дипломатиялык катто номери

5)  жек адамга сатууда – автоунаанын жаӊы ээсинин паспотунун көчүрмөсү;

6) мекемеге автоунаа каражатын акысыз берүүдө – автомобилди өткөрүп берүү-алууактысы, алуучунун балансына автомобилди кабыл алгандыгы тууралуу буйрук.

7) жеке тарапка автоунаа каржатын белеке берүүдө -  белеке берүү келишими автоунаа каражатынын техникалык паспоту, жаӊы ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

8) юридикалык жана жеке тарапка кызматтык автоунаа каражатын сатууда – автоунаа каржатынын  сатып алуу-сатуу келишими жана төлөм тууралуу дүмүрчөгү       

 

 •   Жеке адамга, мекемелерге сатуу, өткөрүп берүү, белекке берүү, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу учурунда жана Өкүлчүлүктүн же Мекеменин кызматкерлеринин  жеке автоунаа каражаттарынын учурдагы жараксыздыгындагы жагдайларда «Кыргыздипсервис» МИге төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

 

1) автоунаа каражаттын каттоо эсептен чыгаруунун себебин көрсөтүү менен Өкүлчүлүктүн же Мекеменин өтүнмө каты же нотасы;

2) автоунаа каражатынын техникалык паспорту;

3) дипломатиялык катто номери

4) Өкүлчүлүктүн же Мекеменин кызматкеринин   аккредитациялык карточканын көчүрмөсү

5)  жек адамга сатууда – автоунаанын жаӊы ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

 • 6) мекемеге автоунаа каражатын акысыз берүүдө – автомобилди өткөрүп берүү-алуу актысы, алуучунун балансына автомобилди кабыл алгандыгы тууралуу буйрук.
 • 7) жеке тарапка автоунаа каржатын белеке берүүдө - белеке берүү келишими, автоунаа каражатынын техникалык паспорту, аккредитациялык карточканын көчүрмөсү, жаӊы ээсинин паспортунун көчүрмөсү;
8) юридикалык жана жеке тарапка кызматтык автоунаа каражатын сатууда – автоунаа каржатынын  сатып алуу-сатуу келишими жана тастыктоочу документ, автоунаа каражатынын  баасынын төлөмү