Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлиги

Веб-сайтка кирүү
+ 996 312 66 55 44 


 

Кыймылсыз мүлктүн ижарасыИжара боюнча бардык бүтүмдөрдүн юридикалык коопсуздугунун кепилдиги. Ижарар мамилесинин процесстеринде ижарачылардын корголуусун жогорку деӊгээлде камсыздоо. Мамлекеттин менчигинде турган кыймылсыз мүлктөргө ижаранын түз, узак келишимин түзүү.

 

- Кыймылсыз мүлктүн түз ижарасы

- Имараттардын чоӊ тандоосу

- Объектилердин ыӊгайлуу жайгашуусу

 - Кыймылсыз мүлктүн таза юридикалык статусу

 - Ижара мамилесинин ишенимдүүлүгү